واحد قالبسازي :

 بزرگترين سرمايه قالبسازي تكنوگراف برخورداري از يك ربع قرن تخصص‌, در امر طراحي و ساخت قالبهاي دايكست مي‌باشد, اين واحد با استفاده از پرسنل مجرب, ماشين آلات قالبسازي و سيستمهاي برنامه‌نويسي و اجراي   ( CAD-CAM )   ماشينهاي تراشCNC‌, پيچيده‌ترين قالبهاي دايكست را با ظرفيت 10 تن در سال ارائه مي‌نمايد.

< Back >